Liv

Liv

I mitt arbete har jag velat skapa ett begravningskapell som bjuder in till helt nya ritualer och ceremonier.
Tanken är att varje begravningsceremoni ska kunna utformas helt utefter individuella behov och önskemål.
Min lösning är ett modulbaserat begravningskapell där alla delar i inredningen går att flytta, anpassas och kombineras.
Via en Ceremoniell editor på begravningsbyråns hemsida kan anhöriga välja bland en mängd olika moduler och objekt
att fylla kapellet med. Här finns dessutom färdigt utformade ceremonier att inspireras av eller utgå ifrån.